Hiko Professional Vahva Hierontakopara L

Rekisteröinti  Valvira / Terhikki järjestelmään on vireillä ja

rekisteröinti näkynee Tammikuun 2021 aikana.